Trøtt, sliten..............

Biontologi
lysfrekvensbehandling

Kort om biontologi.

Alle cellene i kroppen vår har frekvenser, såkalte lysimpulser. Friske celler produserer et harmonisk lys, mens syke celler har et disharmonisk eller kaotisk lys. Hvis kroppen avgir et galt (eller disharmonisk) signal, fungerer ikke kroppen optimalt og mennesket utvikler sykdomssymptomer. Til å måle cellenes lysfrekvenser brukes et måleapparat som kalles Chiren. Dette apparatet registrerer forstyrrelser i kroppen. Når disse er registrert, vil behandlingene tilføre bestemte vibrasjoner og frekvenser slik at kroppen blir i stand til å lege seg selv.

Obs! Personer som har foretatt en organtransplantasjon kan IKKE benytte denne form for behandling.


DSCF0497

Her kan du få hjelp, ingen medikamenter, en smertefri behandling uten bivirkninger.

Jeg blir å treffe alle Mandager og Torsdager mellom kl. 09.00 til 16.00. For timebestilling ring eller send en sms til tlf. 90824067. Andre ukedager treffes jeg på mobilsvar.

Hilsen
Biontolog Britt Larsen,
Navitas Vestnes AS